Se Barry Schwartz Ted-talk

När mörkret sluter tätt utanför fönstret och det är kallt utanför täcket, vad är det då som får dig att gå upp och ta dig till jobbet med glädje ändå? På Humagic funderar vi mycket och ofta kring dessa frågor. Hur kan vi stötta ledare att forma arbetsplatser där människor är engagerande, känner arbetsglädje och bidrar med sin fulla potential?

why-we-work-9781476784861_lg

Med boken ”Why we work”, av Barry Schwartz, vill vi ge dig inspiration och även utmana sanningar från industrialismens tid om vad det är som motiverar oss människor att gå till jobbet och bidra med vår bästa förmåga.

Vill du ha ett ex av boken? Kontakta oss

Kärnfrågor i boken

  • Tänk om det inte är lönen som leder till ett väl utfört arbete och arbetsglädje?
  • Tänk om det är sättet vi formar våra arbetsplatser och hur vi leder och fördelar arbetet som har den största påverkan på oss människor och organisationens växtkraft?
  • Tänk om det är hög tid för dig att göra annorlunda?

Symposium 3 februari

Som en uppföljning på boken och för att få mer bränsle kring hur du kan få det att hända i din egen organisation, bjuder vi in dig till ett symposium* på bokens tema, onsdag 3 februari 2016.

Anmäl dig nu »

 

*Symposium kommer från grekiskans symposion som betyder ”dryckesslag” av ordet potos (dryck). Idag används ordet mer som benämningen på en vetenskaplig eller akademisk konferens. Vi tänker att vi gör både och. Vi reflekterar tillsammans om bokens tankar och vad de skulle kunna innebära för dagens organisationer och arbetsplatser och hur vi kan ta oss dit, samtidigt som vi äter och dricker gott tillsammans!