Libra1-1

Utmaning och mål

Libra Assistans har ca 200 medarbetare som arbetar som personliga assistenter. Alla medarbetare utbildas i företagets värderingar och arbetsmetodik samt dilemman i rollen som personlig assistent. Libras ledning upplevde att det var något som saknades och önskade ”väcka” medarbetarnas energi och engagemang, stärka självkänslan och välbefinnandet och även öka det personliga ansvaret för de individuella prestationerna.

Metodik & Resultat

För att stärka även kundernas självkänsla och ansvarstagande för sin egen situation, samt banden mellan assistenter och kunder, erbjöds såväl medarbetare och kunder att gå en utbildning på två dagar. Första utbildningstillfället hade temat – att leda mig själv – att bli mitt bästa jag och fokuserade på möjligheten att välja attityd och förhållningssätt till det som sker, att optimera den egna energinivån utifrån de fyra energiperspektiven – kroppen, känslan, tanken och själen för att öka såväl välbefinnandet som prestationen.

Det andra tillfället, med temat att leda mot mål, fokuserade på att formulera utvecklande och engagerande mål enligt GROW-modellen och säkerställa att de uppnås. Deltagarna svarar även på en person analys som ger självinsikt och tydliggör vad det är som motiverar och driver individen. Utbildningarna genomförs två gånger om året och samlar alltid ca 25 personer åt gången.

Deltagarna upplever sig stärkta, sedda och uppskattade efter genomförd utbildning. Engagemanget inom arbetslagen har ökat, kommunikationen har blivit tydligare och kundnöjdheten har ökat.

Framtiden

Utbildning genomförs löpande med nya deltagare.

Deltagare (medarbetare):

”Tänk att lilla jag kan göra sådan skillnad för så många!”

Deltagare (kund):

”Jag kan inte förändra min situation, men jag kan påverka hur jag förhåller mig till min situation. Jag är nöjd med mitt liv!”

Datum och kundansvarig

2013-08-20

Claudia Lindström