ahlens

Utmaning & mål

Utmaningen är att säkerställa Åhléns kulturförflyttning från regelstyrt till värderingsstyrt företag genom att förankra, tydliggöra och träna de färdigheter och beteenden som är fastställda i Åhléns värderingar och ledarprofil.

Målet är att varje ledare aktivt tar ansvar för att agera och leva som en förebild i enlighet med Åhléns värderingar och ledarprofil.

Metodik & Resultat

Tillsammans med ansvariga på Åhléns Academy tog vi fram ett företagsanpassat ledarutvecklingsprogram för ca 200 chefer, som omfattar totalt 4 dagar under 12 månaders period. Innehållet fokuserar på målformulering, ledardilemman, teamutveckling, coaching och feedback. I programmet ingår personliga DISK-analyser och Energianalys för varje deltagare. För att förstärka utvecklingen skapades en process med aktiviteter FÖRE – UNDER – EFTER. I processen ingår samtal med närmaste chef såväl före som efter varje utbildningspass. Vi skapade även TRISS-grupper med deltagare från olika funktioner med geografisk spridning, i syfte att coacha varandra under processen utifrån de individuella utmaningarna i ledarskapet. Alla chefer beräknas ha gått igenom programmet efter 2 år.

Programmet har nu pågått i 1 år och vi kan se tydliga effekter i agerandet hos alla de chefer som påbörjat programmet. Vi kan även mäta tydliga resultatförbättringar på dessa chefers enheter/ansvarsområden.

Framtiden

Utbildning genomförs under ytterligare ett år med nya grupper. Som en förlängning och förstärkning av ledarutvecklingsprogrammet, erbjuds de chefer som genomgått programmet, en möjlighet att genomföra egna workshops med sina medarbetare utifrån ett framtaget handledarmaterial.

Deltagare:

”Den här utbildningen har förändrat mitt liv både privat och på arbetet!”

Datum och kundansvarig

2013-08-20

Claudia Lindström