Engagemang för nya resultat

Humagic stödjer modiga ledare att öka engagemanget för nya resultat.

Humagics modell för hur engagemang bygger affären

Webinar: Att skapa engagemang för nya säljbeteenden

Välj ett av tre datum och anmäl dig via formuläret, så startar vi morgonen tillsammans (kom ihåg kaffet bara!)

Anmäl dig »

Varför engagemang?

Engagemang ger resultat!

Verksamheter som skapar resultat och når sina mål, är de som lyckas engagera sina medarbetare i affären. Engagerade medarbetare tar ansvar för sin prestation och för att vara värdeskapande för kunderna. Kunderna upplever medarbetarnas engagemang och visar sin uppskattning och lojalitet genom att fortsätta vara kunder och utöka samarbetet.

Omfattande forskning visar att högt engagemang hos medarbetarna leder till lägre sjukfrånvaro, högre kundlojalitet och ökad försäljning.

På Humagic kallar vi det för ”det goda sambandet”

Välkommen att kontakta oss!

Hur skapas engagemang?

Engagerande kultur och struktur

Engagemang utvecklas i organisationskulturer som kännetecknas av tillit för medarbetarnas kompetens och förmåga att ta ansvar för sin egen prestation.  En kultur som uppmuntrar nya idéer och som ser misstag som lärande erfarenheter. En kultur som uppskattar värdefulla insatser och firar gemensamma framgångar.

Engagemang behöver även tydliga strukturer för att förankra strategier, säkerställa förväntningar, sätta engagerande mål, delegera ansvar och mandat och för att följa upp prestationer och måluppfyllelse.

Välkommen att kontakta oss!

Vad är engagemang?

Ett känslomässigt tillstånd

Engagemang är ett känslomässigt tillstånd som kommer inifrån. Ett tillstånd som kännetecknas av ansvarstagande för det egna bidraget och för verksamhetens utveckling. Engagemang skapar en vilja att nå målen och att hantera utmaningar, ofta på ett kreativt och lösningsfokuserat sätt.

Det är roligt att vara engagerad och att vara med i ett engagerat team som lyckas tillsammans. Engagemang kan inte beordras, utan är en individuell reaktion på de förutsättningar som finns i organisationen.

Vi hjälper dig att bygga de förutsättningarna!

Välkommen att kontakta oss!