Engagemang för nya resultat

Humagic stödjer modiga ledare att öka engagemanget för nya resultat.

Humagics modell för hur engagemang bygger affären

Varför engagemang?

Engagemang ger resultat!

Verksamheter som skapar resultat och når sina mål, är de som lyckas engagera sina medarbetare i affären. Engagerade medarbetare tar ansvar för sin prestation och för att vara värdeskapande för kunderna. Kunderna upplever medarbetarnas engagemang och visar sin uppskattning och lojalitet genom att fortsätta vara kunder och utöka samarbetet.

Omfattande forskning visar att högt engagemang hos medarbetarna leder till lägre sjukfrånvaro, högre kundlojalitet och ökad försäljning.

På Humagic kallar vi det för ”det goda sambandet”

Välkommen att kontakta oss!

Hur skapas engagemang?

Engagerande kultur och struktur

Engagemang utvecklas i organisationskulturer som kännetecknas av tillit för medarbetarnas kompetens och förmåga att ta ansvar för sin egen prestation.  En kultur som uppmuntrar nya idéer och som ser misstag som lärande erfarenheter. En kultur som uppskattar värdefulla insatser och firar gemensamma framgångar.

Engagemang behöver även tydliga strukturer för att förankra strategier, säkerställa förväntningar, sätta engagerande mål, delegera ansvar och mandat och för att följa upp prestationer och måluppfyllelse.

Välkommen att kontakta oss!

Vad är engagemang?

Ett känslomässigt tillstånd

Engagemang är ett känslomässigt tillstånd som kommer inifrån. Ett tillstånd som kännetecknas av ansvarstagande för det egna bidraget och för verksamhetens utveckling. Engagemang skapar en vilja att nå målen och att hantera utmaningar, ofta på ett kreativt och lösningsfokuserat sätt.

Det är roligt att vara engagerad och att vara med i ett engagerat team som lyckas tillsammans. Engagemang kan inte beordras, utan är en individuell reaktion på de förutsättningar som finns i organisationen.

Vi hjälper dig att bygga de förutsättningarna!

Välkommen att kontakta oss!

Stefan Palm – Lumagate

”Social Selling-programmet har gett oss flera konkreta affärsmöjligheter och en ökad förmåga att arbeta vidare”

Stefan Palm VD, Lumagate
Mika Toivanen – TriaTech

”Humagic hjälpte oss få fram 30 nya leads på mindre än en månad”

Mika Toivanen TriaTech
Annika Ferlin – Microsoft

”Humagic har lett kurser i Social Selling speciellt för Microsoft partners. Vi kan redan se goda resultat från deltagarna!”

Annika Ferlin Microsoft AB
Ylva Söderman Kuehne+Nagel

”Humagic har hjälpt oss att hålla fokus, boka fler möten och samtidigt stärkt vår förmåga att vara värdeskapande i vår säljprocess.”

Ylva Söderman Kuehne + Nagel AB
Magnus Huss – Insight

”Genom social selling har vi fått två engagemang på nya kunden Coop”

Magnus Huss säljchef @ Insight
Ewa Börjesson – Capio CFTK

”Humagic har varit ovärderliga för vår verksamhet!”

Ewa Börjesson vd @ Capio CFTK

Hej, vi älskar dialog! 

Vill du lära dig mer om motivation och engagemang inom ditt företag. Anmäl dig till Humagics engagemangscafé

Anmälan

Vi hjälper dig att lyckas med ditt ledarskap och din chefsroll

Vi hjälper dig att få dina medarbetare att lyckas

Vi hjälper dig att få fler engagerade kunder

Kan en AW vara magisk? Det tycker vi. Välkommen till nästa Magic AW och lyssna till Magic Talks live!

Anmäl dig här »

 

Vi gillar insikter. Här samlar vi inspelade versioner av Magic Talks, där vi berättar om saker som vi lärt oss. Välkommen att inspireras! Se Magic Talks »